Order from

ŻURRIEQ LOCATION

See MENU & Order

17, Triq Dun Gużepp Żammit, Żurrieq, Malta.

Order from

GHAXAQ LOCATION

See MENU & Order

4-5, Dawret Ħal Għaxaq, Għaxaq, Malta.